Rozdelíme deťom mená národovcov alebo vynálezcov či nejakých spisovateľov.

Deti si otvoria stránku www.osobnosti.sk. Tam si vyhľadáme všetkých národovcov. Ich životopisy skopírujeme - pozor kopírujte po odsekoch - do prázdneho Wordu.

Word si uložíme do priečinka pod krstným menom národovca. Celý text upravíme na Times New Roman veľkosť 12. Nad životopis napíšeme meno národovca. písmom Times New Roman veľkosť 20 a nadpis naformátujeme na kapitálky a umiestnime ho vpravo.

Upravíme okraje na dokumente: na väzbu dáme 1 cm vľavo.

Dole pod text napíšeme "Zdroj: www.osobnosti.sk", umiestnime ho napravo a odstránime pravým tlačidlom PREPOJENIE.

Dokument uložíme.

A začíname s portrétom národovca.
Pripravíme si fotografie daných národovcov s rozmermi 600 x 800 pixelov. Deti si ich od Vás zoberú na kľúči do svojho počítača a tam ako v tretej triede na konci šk. roka robili svoj portrét, teraz urobia portrét národovca.

Urobený portrét umiestnia do Wordu na začiatok textu a umiestnime ho do štvorca vpravo. Word potom uložíme.

Wordy pozbierajte a vytlačte.

Urobíme súťaž AKO má VYZERAť titulná strana knižky o národovcoch. Víťaznú vytlačíme a pridáme k wordom a zviažeme. Určite sa knižka bude dobre vynímať v školskej knižnici.