Najprv si prečítame všetky bájky nahlas spolu so žiakmi. Zároveň opravujeme chyby.

Niektoré texty sú tam dvakrát. Učíme sa vymazať text. Pozor na nápisy "keď" - je tam napísané d spolu s apostrófom - takže treba s deťmi zopakovať písanie malého ď. A podobne.

Naformátujeme okraje na 2 cm vľavo, vpravo, hore, dole a na väzbu dáme 1 cm a umiestnime ju vľavo. predpokladáme vytlačenie knižky.

Potom naformátujeme celý text (CTRL+A) na písmo Arial veľkosť 14.

Nadpis každej bájky zmeníme na Arial veľkosť 20, tučné (B) a zarovnáme ho na stred.

Pred každý začiatok textu bájky vložíme obrázok, ktorý k nej patrí - ukladali sme si ich do priečinka. Naformátujeme ho na šírku 3,5 cm. Umiestnime ho do ŠTVORCA vľavo.

Vložíme čísla strán dole na stred.

Vložíme pred celý text ZLOM STRANY. A na prázdnu zlomenú stranu napíšeme WordArtom krásny nápis Bájky.

 

Odporúčam jednu z detských prác vytlačiť a zviazať. Ukázať na rodičovskom rodičom.