Informatika pre štvrtákov

Tento ročník začíname pracovať nad projektami, aby deti lepšie pochopili význam tohto slova. Aj preto je dôležité, aby si deti doma zopakovali učivo,ktoré sa preberalo na hodine a dobrali si učivo, ktoré zameškali kvôli chorobe.

Odporúčam všetky veci, aby si deti archivovali na USB kľúč.

Pracujem trochu v Skicári

Projekt SLOVENSKO

Vytvor si vo svojom priečinku priečinok s názvom slovensko. Do neho si stiahni nasledujúce obrázky v najväčšej veľkosti. Prichystaj si mapu Slovenska a spolu s ňou budeme vypĺňať pracovné listy.

                    

Učíme sa pracovať s kalkulačkou

Najprv si otvoríme kalkulačku a ukážeme si rozdiel normálneho a vedeckého zobrazenia. Ústne precvičíme, či deti vedia pracovať.

Potom si stiahnite pracovný list a otvorte v Skicári. Budeme pracovať s naraz otvorenými dvomi oknami - to chce trpezlivosť s deťmi. A zároveň sa naučíme ako sa dá na normálnej kalkulačke deliť so zvyškom.

 

Potom môžeme s deťmi vypracovať tento pracovný list aj s vedeckou kalkulačkou s tlačidlom MODulo, ktoré udáva ako výsledok zvyšok po delení.

 

Kreslíme podľa zadaného postupu

              

Ako je to s počítačmi a ich prídavnými zariadeniami?

Stiahnite si nasledujúce obrázky do svojho priečinka, v ktorom si vytvoríte priečinok pocitac. Potom si otvorte postupne obrázky v LogoMotion a spolu s deťmi vypracujte zadanie na nich.

        

 

Pracujeme v LogoMotion

Trošku animujeme zadané obrázky opakujeme prácu s fázami pred projektom

blikajúci stromček       plávajúca ryba  

 

 

Projekt ERBY - pracovný postup

Príklady už urobených erbov http://www.dobrenapady.info/erby-fc76.htm

 

Začíname pracovať vo Word-e

Projekt BÁJKY - pracovný postup

Otvor si novú záložku internetového prehliadavača a do adresy skopíruj: http://www.dobrenapady.info/silvia/bajky.doc a potvrď ENTER.

Otvorí sa ti dokument Word s bájkami. S týmto dokumentom budeme pracovať teraz niekoľko hodín. Niečo si aj prečítame - opravíme spoločne gramatické chyby. Naformátujeme si písmo, vložíme obrázky, očíslujeme strany, ..., nakoniec by si mal dostať verziu malej knižky tesne pred vytlačením.

Ulož si tento dokument pod názvom bajky.doc  do svojho priečinka.

Stiahni si všetky tieto obrázky do svojho priečinka:

http://www.dobrenapady.info/silvia/pes.jpg

http://www.dobrenapady.info/silvia/byk.jpg

http://www.dobrenapady.info/silvia/vrana.jpg

http://www.dobrenapady.info/silvia/prasa.jpg

http://www.dobrenapady.info/silvia/zajac.jpg

http://www.dobrenapady.info/silvia/vlk.jpg

 

Projekt ČERVENÁ ČIAPOČKA

Pravým tlačidlom myši klikni do odkazu na obrázok a daj otvoriť v novom okne.

www.dobrenapady.info/silvia/o_ciapocke.doc

Otvorený dokument programu Word si ulož do svojho priečinka do priečinka s menom cc .pod názvom cervena_ciapocka.docx .

Niekoľko hodín budeme teraz písať obsah rozprávky O Červenej Čiapočke.  Zopakujeme si formátovanie písma, vkladanie obrázkov, kopírovanie formátu.

Prvou úlohou je dokončiť rozprávku asi desiatimi vetami. A uložiť si svoj dokument

 

Stiahni si do svojho priečinka do priečinka s menom cc tieto obrázky pod názvami, aké ti ponúka počítač. Naformátujeme dopísaný text rovnako ako bol pôvodný - to sa robí pomocou príkazu KOPIROVANIE FORMATU - je to tlačidlo so žltou metličkou.

                                                                 

A teraz v dokončení rozprávky vymeníme niektoré slová za stiahnuté obrázky. A dokument si uložíme. Ak máte dosť času, nechajte deti nakresliť aj svoje obrázky.

 

 

Projekt NÁRODOVCI  - pracovný postup

Prepájame Word - formátovanie textu, úprava okrajov, vkladanie obrázkov a kreslenie obrázkov v LogoMotion.

Príklady už urobených strán.

narodovci\stur.docx  


Alebo ak máte slabšiu skupinu, skúste iné. Základ bol tiež stránka www.osobnosti.sk. Na nej si dieťa prečítalo životopis určeného národovca či významného slováka, potom nakreslilo portrét ako sme sa učili v tretej triede a ku obrázko napísalo pár viet. Obrázok sme potom vytlačili každému a každý potom pred celou triedou musel pomocou takéhoto obrázka informovať asi 20-timi vetami čo sa o osobe dozvedel, prečo ju považujeme za dôležitú.

Môžete sa inšpirovať dvomi obrázkami, čo som robila pre deti ako vzor.

Kempelen  

Vansová  

 

www.dobre-napady.sk